Tussenschoolse opvang

De tussenschoolse opvang (TSO), ook wel ‘overblijven’ wordt geregeld via School XL. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is het mogelijk om over te blijven op school tussen de middag.

Bij TSO De Schakel geeft u uw kind een lunchpakketje mee. Drinken wordt op school aangeboden.

Lunch

De kinderen blijven over op de locatie waar zij naar school gaan. U geeft uw kind een lunchpakketje met brood en eventueel fruit of een andere gezonde hap mee. Voor de maaltijd gaan de kinderen (indien nodig) naar het toilet en wassen de handen. Aan het begin en einde van de maaltijd wordt een ogenblik stilte in acht genomen. Tijdens de maaltijd blijft iedereen aan tafel.

TSO team

Het TSO team bestaat uit pedagogisch medewerkers van het IKC en vrijwillige TSO medewerkers. Per medewerker worden 10 – 15 kinderen opgevangen. Kinderen van TSO medewerkers kunnen op de dagen dat hun ouders actief zijn als TSO medewerker gratis overblijven. Deze kinderen worden niet meegeteld voor de inzet van het aantal TSO medewerkers. Per locatie zijn minimaal twee TSO medewerkers aanwezig. Wij zijn altijd op zoek naar vrijwilligers tussenschoolse opvang. Meer weten? Kijk op de website van UN1EK.

Wijzigen

Via het ouderportaal van Kindplanner kunt u de tussenschoolse opvang van uw kind opzeggen of wijzigen.

Af- of aanmelden

Af-/aanmelden voor de TSO  kan ’s ochtends tot 09:00 uur via het ouderportaal van Kindplanner. U meldt uw kind af als u gebruik maakt van een abonnement en uw kind die dag niet naar de TSO komt. U meldt uw kind aan als u gebruik maakt van een strippenkaart en uw kind die dag wel naar de TSO komt. Let op: u kunt uw kind vanaf 2018 niet meer telefonisch aan- of afmelden.

Contact

Voor algemene vragen over tussenschoolse opvang kunt u bellen naar de TSO coördinator Drifa Asabdoun. Zij is op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 12.00 uur en 13.00 uur direct te bereiken via telefoonnummer 06 – 18 84 42 22.

TSO reglement

Alle regels en afspraken zijn vastgelegd in een reglement. Dit reglement wordt jaarlijks geevalueerd. Wijzigingen worden besproken met de IKC-raad waarin ouders vertegenwoordigd zijn. Het huidige reglement is vastgesteld op 24 januari 2019.

Via deze link kunt u het reglement nalezen TSO reglement 24.01.19

De medewerkers en vrijwilligers van de TSO letten erop dat de regels worden nageleefd.