Voor- en naschoolse opvang

IKC De Schakel biedt voorschoolse opvang vanaf 07:30 uur en naschoolse opvang tot 18:30 uur. Voor en na schooltijd spelen de kinderen in de BSO groepsruimtes. Zij kunnen natuurlijk ook lekker buitenspelen op het schoolplein.

In de schoolvakanties is er vakantieopvang en op overige sluitingsdagen van school kunt u gebruik maken van BSO-plusopvang. De buitenschoolse opvang voldoet aan strenge kwaliteit- en veiligheidseisen en is geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang. Voor BSO De Schakel is het LRK nummer 140555894.