Christelijke identiteit

IKC De Schakel is een christelijk kindcentrum. Wij hebben een open aannamebeleid; ook ouders met een andere levensbeschouwing kunnen hun kind aanmelden. Het christelijke karakter van het IKC is mede zichtbaar in de werkwijze met de kinderen. Wij benaderen ieder kind persoonlijk en gaan uit van de persoonlijke omstandigheden. Zo kan ons kindcentrum een plaats zijn waar kinderen zich thuis voelen. Regelmatig vieren we feest en staan we stil bij de diepere betekenis van alledaagse dingen. We willen de christelijke achtergronden en tradities graag aan de kinderen meegeven.

Respect

Respect voor de ander, de cultuur, de religie en leefwijze is in het IKC een belangrijke regel. We gaan ervan uit dat respect voor en goede omgang met anderen, de basis vormt voor de ontwikkeling van een eigen identiteit en groei naar een plaats in de maatschappij. Daarbij is het belangrijk dat we de culturele kennis en achtergrond die de kinderen zelf meebrengen gebruiken in de groepen.