Contactmomenten

Kind in Beeld gesprekken

In de peuteropvang en op de basisschool – in de eerste weken van het schooljaar – houden we ‘kind in beeld’ gesprekken. Tijdens deze gesprekken krijgt u als ouder de gelegenheid om de pedagogisch medewerkers en de leerkracht over uw kind te vertellen. Hoe gaat het met uw kind? Wat vindt het van het IKC? Hoe is uw kind thuis? Alles wat relevant kan zijn kunt u kwijt. Het is meteen ook de eerste kennismaking met de nieuwe leerkracht van uw kind.

Rapportavond

Tweemaal per jaar, in november en maart, zijn er rapportgesprekken. Dit zijn zogenaamde ’10 minuten gesprekken’, waarin u met de leerkracht kunt praten over de ontwikkeling van uw kind. Het rapport krijgt uw kind in de week ervoor mee naar huis. Het spreekt uiteraard voor zich dat u na schooltijd (liefst op afspraak) altijd welkom bent om over uw kind te praten of vragen te stellen. Het derde rapport wordt een week of twee voor de zomervakantie aan uw kind meegegeven. In de laatste weken is er nog gelegenheid om de leerkracht van uw kind te spreken.

Inloop

In de peuterspeelzaal kunt u tijdens het halen en brengen wetenswaardigen uitwisselen met de pedagogisch medewerkers.

De school gaat om 8.35 uur open. Tot 8.45 uur kunt u, in groep 1 en 2 met uw kind naar binnen om te helpen met de jas en de tas. Voor groep 3 geldt dit tot de herfstvakantie. De kinderen van groep 4 t/m 8 gaan zelfstandig naar de klas. De leerkracht is in de klas en ontvangt de kinderen. Als u iets met de leerkracht wilt bespreken is, kunt u het best een afspraak maken. Let op! De lessen starten om 8.45 uur, alle kinderen moeten dan in de klas zijn.

De directeur van het IKC is ’s morgens veelal bij één van de ingangen te vinden. Als u vragen heeft, kunt u die uiteraard aan hem kwijt. Zonodig kunt u ook een afspraak maken.

Communicatie

Alle communicatie vanuit het IKC verloopt via de Schakel App.  In deze App vindt u ook de kalender en beknopte informatie over het IKC zoals vrije dagen en schoolvakanties. Ook de informatie over de groepen verloopt via de Schoolpraat App; u hoeft alleen de groep van uw kind aan te vinken. Incidenteel zullen er nog brieven op papier mee naar huis gegeven worden.