Team

Op De Schakel werken bijna 4o medewerkers in opvang en onderwijs. Het team bestaat uit pedagogisch medewerkers, leerkrachten, onderwijsassistenten, leerkrachtondersteuners, zorgcoördinatoren, een manager opvang, een administratief medewerker en een directeur. Hun namen, foto’s en e-mail adres vindt u in de SchoolpraatApp van De Schakel.

VACATURE

Op dit moment zijn er geen vacatures.