IKC raad

De IKC raad oefent de rechten uit van de medezeggenschapsraad (MZR), de OR en de oudercommissie kinderopvang.  In de IKC raad zitten acht gekozen vertegenwoordigers van ouders van opvang (2), ouders van onderwijs (2), medewerkers van opvang (2) en medewerkers van onderwijs (2).

De IKC raad behartigt de belangen van leerlingen, ouders en medewerkers van opvang en onderwijs binnen het IKC en heeft invloed op het beleid. Daartoe voert de IKC raad overleg met de directie en, via de centrale UN1EK raad (CUR), met het bestuur van UN1EK. De IKC raad komt minimaal vier keer per jaar bijeen.

Namens ouders:
Gaby de Nijs gabydenijs@hotmail.com
Denise Boskers deniseboskers@gmail.com
Sanem Yilmaz sanem.yilmaz@live.nl
Miriam Antis d.antis@upcmail.nl
Namens medewerkers:
Monique Derks m.derks@ikcdeschakel.nl
Cindy Buitjes c.buitjes@ikcdeschakel.nl
Nanette Gerders n.gerders@ikcdeschakel.nl
Fenny van Gastel  f.van.gastel@ikcdeschakel.nl