Klachten

Het doel van alle medewerkers van IKC De Schakel is om het onderwijs en de opvang voor kinderen naar volle tevredenheid van ouders en kinderen in te richten. Het kan echter voorkomen dat u niet tevreden bent over de gang van zaken in het kindcentrum. UN1EK heeft een klachtenreglement.