Meldcode

Alle medewerkers die werkzaam zijn binnen kinderopvang en onderwijs hebben een wettelijke meldplicht, wanneer zij het vermoeden of de wetenschap hebben dat een ouder of collega zich schuldig heeft gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag jegens kinderen. Meer informatie over de Meldcode is te lezen op de website van de Rijksoverheid.