UN1EK onderwijs en opvang

IKC De Schakel is onderdeel van de UN1EK onderwijs en opvang.

un1ek-logo-hr-1-e1460462957489

Welkom bij UN1EK!

Bij UN1EK ligt de focus op het aanbieden van onderwijs en opvang in een doorgaande lijn voor kinderen van 0 tot 13 jaar. We organiseren dit vanuit één visie, één missie en één organisatie. UN1EK onderwijs en opvang is op 1 augustus 2014 ontstaan uit een fusie tussen Stichting Meervoud voor christelijk primair onderwijs en Stichting Kinderopvang Vlaardingen. UN1EK heeft in Vlaardingen, Schiedam en Maassluis tien integrale kindcentra, zes basisscholen met peuteropvang en buitenschoolse opvang en een aantal locaties voor kinderopvang.

Iedere dag ontvangen wij met veel plezier ruim 5.000 kinderen van 0 tot 13 jaar in onze locaties, waar we opvang, onderwijs, ontwikkeling, opvoeding en ouderbetrokkenheid bieden. Wij maken ons er sterk voor dat ieder kind de opvang, het onderwijs en de zorg krijgt die het nodig heeft om de eigen talenten te ontdekken en te ontwikkelen. We organiseren dit vanuit 1 visie, 1 missie en 1 orga­nisatie. Onze integrale kindcentra (IKC’s) bieden een veilige en prettige speel- en leeromgeving. Vanuit onze visie en pedagogisch beleid richten we ons op de brede ontwikkeling van kinderen en op de juiste balans tussen al hun competenties. Passend onderwijs stimuleert ons te denken vanuit de mogelijkheden van kinderen.

College van bestuur

Het college van bestuur van UN1EK bestaat uit de heer E. Boerhout, voorzitter college van bestuur en mevrouw C. Doesburg, lid college van bestuur. De raad van toezicht ziet toe op het goed functioneren van het college van bestuur. De raad van toezicht komt minimaal vijf keer per jaar bijeen. Belangrijke taken zijn het beoordelen van de rapportage van het bestuur, het vaststellen van de begroting en jaarrekening en gesprekspartner zijn voor het bestuur rondom belangrijke thema’s voor het onderwijs. Voor meer informatie en samenstelling van de raad van toezicht zie: un1ek.nl

UN1EK servicebureau

Op het UN1EK servicebureau zijn de afdelingen klantenservice, financiën, facilitaire zaken, kwaliteit en communicatie, P&O en het college van bestuur gevestigd. Het servicebureau van UN1EK is gevestigd aan de Emmastraat 45, Postbus 3014, 3130 CA Vlaardingen, telefoonnummer: 010-435 56 11, e-mail: info@un1ek.nl, website un1ek.nl