Kosten en inschrijven

Kosten

U kunt kiezen voor tussenschoolse opvang op vaste dagen in de week door middel van een abonnement. Voor incidentele opvang maakt u gebruik van een 10-strippenkaart. Combinatie van abonnement en strippenkaart is ook mogelijk. De kosten voor het abonnement  bedragen € 2,75 per keer en voor de strippenkaart € 3,25 per strip. De kosten worden maandelijks geïnd via automatische incasso. Voor zowel het abonnement als de strippenkaart geldt: meld uw kind a.u.b. op tijd af via het ouderportaal van Kindplanner. Op de tussenschoolse opvang zijn algemene voorwaarden van toepassing.

Inschrijven

Om gebruik te kunnen maken van de tussenschoolse opvang moet uw kind ingeschreven zijn. U kunt uw kind online aanmelden via het plaatsingssysteem Kindplanner:
Online inschrijven TSO De Schakel

Voor de tussenschoolse opvang zijn algemene voorwaarden van toepassing.