Aanmelden

Onderwijs

Via deze website kunt u uw kind aanmelden voor de basisschool in IKC De Schakel. Wij nodigen u uit voor een kennismaking en rondleiding. Pas na dit het kennismakingsgesprek gaan we over tot inschrijving. Alleen het inschrijfformulier insturen betekent dus NIET dat uw kind is ingeschreven.

Opvang

Via het online ouderportaal van UN1EK kunt u uw kind inschrijven voor peuteropvang, buitenschoolse en tussenschoolse opvang bij IKC De Schakel. U ontvangt een plaatsingsaanbod zodra er plaats beschikbaar is.