Gymnastiek

Gymnastiek wordt door een vakleerkracht aan de kinderen gegeven. Een klein deel van de lessen wordt vervangen door ‘clinics’ van een bepaalde sport. De lessen worden voor de groepen 3 t/m 8 gegeven in de Sporthal Westwijk aan de Floris de Vijfdelaan, bij mooi weer kunnen de lessen ook op het schoolplein gegeven worden. De dagen dat de verschillende groepen gymmen vindt u op de jaarkalender.

Schoolsport

De leerlingen kunnen zich jaarlijks inschrijven om deel te nemen aan allerlei Vlaardingse sporttoernooien. Zodra de speeldagen bekend zijn inventariseren we hoeveel kinderen er mee willen doen. We stellen het aantal teams vast. Elk team krijgt een leerkracht of ouder/verzorger als begeleider. Op het sportveld is deze begeleider verantwoordelijk. Ouders/verzorgers zijn verantwoordelijk voor het vervoer van en naar het sportveld.