Schoolvakanties en sluitingsdagen

IKC De Schakel volgt het schoolvakantierooster van UN1EK. De overige sluitings- en studiedagen vindt u in onze Schoolpraat App (zie tabblad ‘onderwijs en opvang’).

Bijzonder verlof

Iedere leerling vanaf vijf jaar is volgens de wet verplicht om alle dagen naar school te gaan. De gemeente voert een uitermate streng beleid omtrent het verzuim. Indien er geen zeer gewichtige omstandigheden zijn, riskeert u bij ongeoorloofd verzuim van uw kind een forse boete. Voor kinderen kan, in overleg met de directie, een bijzonder verlof worden aangevraagd. Kinderen die afwezig zijn, hebben extra hulp nodig om de gemiste lessen in te halen. Dit gaat ten koste van de aandacht voor de andere kinderen. Om deze reden zullen wij dan ook onder normale omstandigheden geen medewerking verlenen aan bijzonder verlof. Als bijzondere omstandigheden gelden de onderstaande zaken:

  • Bepaalde religieuze feestdagen
  • De onmogelijkheid om in de schoolvakanties met vakantie te gaan (uitsluitend als door de specifieke aard van het beroep van een van de ouders het gezin niet tenminste 2 weken tijdens de schoolvakantie met vakantie kan, mag er voor ten hoogste 10 dagen vrij worden gegeven). U dient een werkgeversverklaring te overleggen
  • Andere gewichtige omstandigheden zoals: ernstige ziekte of overlijden van familieleden; huwelijksfeest of verhuizing

N.B.: een goedkoper verblijf, een speciale vlucht, vakantiedagen met anderen e.d. geldt niet als een bijzondere omstandigheid. Dit zogenaamde luxeverlof wordt niet toegestaan.

Meent u voor bijzonder verlof in aanmerking te komen, dan kunt u bij de groepsleerkracht of de directie een speciaal hiervoor bestemd formulier halen en invullen. Binnen 5 werkdagen krijgt u dan schriftelijk bericht van de directie. Aanvragen worden opgenomen in het verzuimdossier van uw kind. Voor alle duidelijkheid: de school moet ongeoorloofd verzuim bij de leerplichtambtenaar melden.