Peuteropvang

IKC De Schakel biedt een ontwikkelingsgerichte peuteropvang voor peuters van 2 tot 4 jaar.  Op De Schakel speelt uw kind op twee vaste dagdelen per week. Wanneer uw kind een ‘VVE indicatie’ van het consultatiebureau (CJG) heeft, komt hij/zij vier dagdelen per week naar de peuteropvang.

Met ontwikkelingsgerichte VVE activiteiten en spelletjes stimuleren we kinderen in hun ontwikkeling en bereiden we hen spelenderwijs voor op de overstap naar de basisschool. Vanuit de peuteropvang is er een doorgaande lijn naar de kleutergroepen. De pedagogisch medewerkers en leerkrachten bereiden de thema’s gezamenlijk voor en werken met hetzelfde kind-volg systeem.

Kinderen zijn voortdurend bezig de wereld te ontdekken en ontwikkelen zich snel. Op de peuteropvang wennen kinderen op een speelse wijze aan het omgaan met regels en aan een vaste dagindeling met verschillende activiteiten. De pedagogisch medewerkers van de peuteropvang en de leerkrachten van de kleutergroepen werken samen aan een soepele overgang naar de basisschool voor alle peuters.