Aanmelden

U kunt uw peuter aanmelden voor peuteropvang bij IKC De Schakel via het ouderportaal van UN1EK. Wanneer er plaats beschikbaar is, ontvangt u een plaatsingsaanbod. Enkele weken voor de ingangsdatum van de plaatsing wordt u uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek in de peuterspeelzaal. Tijdens dit gesprek ontvangt u een informatieboekje. Ook kunt u afspraken maken over het wennen van uw kind.

Welkom bij IKC De Schakel!