Voor- en vroegschoolse educatie

  • spraak- en taalontwikkeling
  • cognitieve ontwikkeling
  • sociale en emotionele ontwikkeling
  • motorische ontwikkeling

VVE indicatie

Het consultatiebureau (CJG) kan een VVE indicatie afgeven wanneer extra taalstimulering nodig is. Kinderen met een VVE indicatie bezoeken de peuteropvang op drie vaste dagen per week.