Hele dagopvang

IKC De Schakel biedt hele dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar.

In ons kindcentrum worden kinderen in een vaste groep geplaatst. We werken met twee hele dagopvang groepen: babygroep ‘de Welpjes’ voor kinderen van 0 tot 2 jaar en peutergroep ‘de Leeuwen’ voor kinderen van 2 tot 4 jaar. In deze twee groepen werken we thematisch met de kinderen op hun niveau aan hun
ontwikkeling. Ze maken spelenderwijs kennis met bewegen, knutselmaterialen en spelletjes.

De pedagogisch medewerkers verzorgen de kinderen en organiseren, zowel binnen als buiten het kindcentrum, leuke activiteiten en ontwikkelingsgerichte spelletjes. Zo kunnen kinderen met elkaar spelen en veel van elkaar leren.

Er wordt zowel individueel als in groepsverband doel- en ontwikkelingsgericht met de kinderen gewerkt. Goede contacten tussen pedagogisch medewerkers onderling en met de kinderen en u als ouders/verzorgers zijn hierbij belangrijk. Het inzetten van de juiste interactievaardigheden en het handelen van de pedagogisch medewerker stemt overeen met het pedagogisch beleid, het beleid rondom voor- en vroegschoolse educatie (VVE) van UN1EK.

Onze dagopvang voldoet aan alle kwaliteits- en veiligheidseisen en is geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang. Dit betekent ook dat u Kinderopvangtoeslag kunt aanvragen.

 

De hele dagopvang is 52 weken per jaar geopend van 7.30 tot 18.00 uur. Bekijk de kosten en flexibele opvangpakketten.
U kunt uw kind aanmelden voor hele dagopvang bij IKC De Schakel via het ouderportaal van UN1EK.