Ouderportaal

Nieuwsbrief 8 januari 2021

Nieuwsbrief 8 januari 2021

Vrijdag 8 januari 2021 om 9:30
Vlaardingen, 8 januari 2021

Aan alle ouders en/of verzorgers van kindcentrum de Schakel, 

De allerbeste wensen voor 2021 namens alle medewerkers van kindcentrum de Schakel!

We hopen dat het een mooi en leerzaam wordt, waarin alle kinderen hopelijk snel weer naar onze locatie kunnen komen. 

Helaas hebben wij door de lockdown onze deuren moeten sluiten en zijn we weer overgegaan op noodopvang en thuisonderwijs. Wij zijn trots op al onze kinderen; iedereen doet zijn schoolwerk zelf, thuis, met de juf of meester online. 

Gelukkig zijn we online goed ingericht en hebben we veel ervaring opgedaan tijdens de eerste lockdown. 

Ook voor u als ouder of verzorger is het weer een hoop geregel, we zijn heel blij dat u dit weer voor elkaar krijgt, hoe moeilijk dit soms ook is. 

We blijven ook een beroep op u doen om alleen gebruik te maken van de noodopvang als dit echt nodig is en ook alleen tijdens de tijden dat u aan het werk bent. Het is echt niet de bedoeling dat uw kind de hele dag gebruik maakt van de noodopvang. 

Natuurlijk hopen wij snel weer open te gaan voor alle kinderen en het reguliere opvang- en lesprogramma weer op te pakken. 


Namens het team van kindcentrum de Schakel, 


Ragna Kuiper-Smits