IKC De Schakel

Op IKC De Schakel ontdekken kinderen dat de wereld vol avontuur is!  Alle kinderen van 2 tot 13 jaar zijn welkom om te spelen, ontmoeten, leren en samen hun talent te ontwikkelen. Lees meer

De wereld is vol avontuur!

Voor de zaakvakken en de creatieve vakken binnen het onderwijs werken we met IPC: het International Primary Curriculum. Dat houdt in dat we per leerplein steeds één thema hebben dat we vanuit verschillende vakken belichten. Lees meer

Peuteropvang

In peuterspeelzaal De Schakel kunnen kinderen van 2 tot 4 jaar spelen en leren. Door ontwikkelingsgerichte spelletjes en activiteiten bereiden we kinderen voor op een goede start in groep 1. Lees meer

Onderwijs

Ons uitgangspunt is inclusief onderwijs: wij vinden dat ieder kind een kans moet krijgen op een 'gewone' school. Dat betekent dat we leerlingen op verschillende leerniveaus, op hun eigen manier en in hun eigen tempo, willen laten werken. IKC De Schakel heeft vier leerpleinen voor de leeftijdsgroep van 0 tot 6 en voor de groepen 3/4, 5/6 en 7/8. Lees meer

Buitenschoolse opvang

IKC De Schakel biedt voor-, tussen- en naschoolse opvang. Kinderen kunnen na schooltijd lekker spelen en ontspannen. De naschoolse activiteiten sluiten aan op de IPC thema's in de leerpleinen. Tijdens de schoolvakanties organiseren we vanuit de vakantieopvang leuke activiteiten en uitstapjes voor alle kinderen. Lees meer

Hele dagopvang

IKC De Schakel heeft groepen voor hele dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar. De hele dagopvang is 52 weken per jaar geopend van 7.30 tot 18.00 uur. Lees meer