Ouderportaal

Hele dag opvang

Hele dag opvang

IKC De Schakel biedt hele dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar.

In ons kindcentrum worden kinderen in een vaste groep geplaatst. We werken met drie hele dagopvang groepen: babygroep ‘de Welpjes’ voor kinderen van 0 tot 2 jaar, peutergroep ‘de Leeuwen’ voor kinderen van 2 tot 4 jaar en de groep 'de Poema's' voor kinderen van 0 tot 4 jaar. In deze drie groepen werken we thematisch met de kinderen op hun niveau aan hun ontwikkeling. Ze maken spelenderwijs kennis met bewegen, knutselmaterialen en spelletjes.

De pedagogisch medewerkers verzorgen de kinderen en organiseren, zowel binnen als buiten het kindcentrum, leuke activiteiten en ontwikkelingsgerichte spelletjes. Zo kunnen kinderen met elkaar spelen en veel van elkaar leren.

Er wordt zowel individueel als in groepsverband doel- en ontwikkelingsgericht met de kinderen gewerkt. Goede contacten tussen pedagogisch medewerkers onderling en met de kinderen en u als ouders/verzorgers zijn hierbij belangrijk. Het inzetten van de juiste interactievaardigheden en het handelen van de pedagogisch medewerker stemt overeen met het pedagogisch beleid, het beleid rondom voor- en vroegschoolse educatie (VVE) van UN1EK.

Onze dagopvang voldoet aan alle kwaliteits- en veiligheidseisen en is geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang. Dit betekent ook dat u Kinderopvangtoeslag kunt aanvragen.

De hele dagopvang is 52 weken per jaar geopend van 7.30 tot 18.00 uur. Op de website van UN1EK vindt u alle informatie over onze opvangpakketten en tarieven. Zie het oranje blok op deze pagina voor alle links.
 
U kunt uw kind aanmelden voor hele dagopvang bij IKC De Schakel via het ouderportaal.

Informatie van UN1EK

Voor kinderen van 0 tot 4 jaar bieden we verschillende opvangpakketten aan voor ontwikkelingsgerichte hele dagopvang. U kunt hierbij kiezen voor opvang voor 52 of 40 weken per jaar, maar u kunt ook kiezen voor andere vormen van opvang. Als u wat langere werkdagen draait of latere lestijden hebt, kunt u er ook voor kiezen om uw kleintje op te geven voor verlengde dagopvang. In de hele dagopvang wordt er gewerkt met een VVE programma en onze medewerkers hebben de cursus babyontwikkeling gevolgd. Wilt u advies of heeft u een vraag? Onze Klantenservice helpt u graag. U kunt op maandag t/m vrijdag tussen 09:00 en 13:00 uur contact opnemen met 010-4355611 (keuze 1) of een email sturen naar plaatsing@un1ek.nl.

Meer informatie

Opvangpakketten en tarieven
Alles over het Ouderportaal
Wat is een UN1EK Kindcentrum?