Ouderportaal

Peuteropvang

Peuteropvang

KC De Schakel biedt een ontwikkelingsgerichte peuteropvang voor peuters van 2 tot 4 jaar.  Als er een VVE indicatie is, speelt uw kind drie vaste dagen per week op de Peutergroep.  Een ‘VVE indicatie’ wordt afgegeven door het consultatiebureau (CJG). U kunt ook gewoon peuteropvang afnemen, uw kind kan dan een of twee dagen per week naar de Peuteropvang komen. 

Met ontwikkelingsgerichte VVE activiteiten en spelletjes stimuleren we kinderen in hun ontwikkeling en bereiden we hen spelenderwijs voor op de overstap naar de basisschool. Vanuit de peuteropvang is er een doorgaande lijn naar de kleutergroepen. De pedagogisch medewerkers en leerkrachten bereiden de thema’s gezamenlijk voor en werken met hetzelfde kind-volg systeem.

Kinderen zijn voortdurend bezig de wereld te ontdekken en ontwikkelen zich snel. Op de peuteropvang wennen kinderen op een speelse wijze aan het omgaan met regels en aan een vaste dagindeling met verschillende activiteiten. De pedagogisch medewerkers van de peuteropvang en de leerkrachten van de kleutergroepen werken samen aan een soepele overgang naar de basisschool voor alle peuters.

Openingstijden

De peuteropvang is geopend tijdens de schoolweken volgens het 5-gelijke-dagen model.
De peuteropvang is geopend van maandag t/m vrijdag van 08.45 – 14.15 uur. De kinderen nemen zelf hun lunch mee en lunchen bij de peuteropvang.
De peuteropvang is gesloten tijdens de schoolvakanties en op nationale feestdagen en een keer per jaar tijdens een studiedag.

Voor- en vroegschoolse educatie

Alle kindcentra van UN1EK bieden voor- en vroegschoolse educatie (VVE) aan peuters. De pedagogisch medewerkers organiseren activiteiten die, spelenderwijs en structureel, zijn gericht op het stimuleren van de ontwikkeling en competenties van kinderen zoals de:
  • spraak- en taalontwikkeling
  • cognitieve ontwikkeling
  • sociale en emotionele ontwikkeling
  • motorische ontwikkeling

VVE indicatie
Het consultatiebureau (CJG) kan een VVE indicatie afgeven wanneer extra taalstimulering nodig is. Kinderen met een VVE indicatie bezoeken de peuteropvang op drie vaste dagen per week.

Verdere informatie

Zie voor alle informatie over de kosten, VVE en de VVE indicatie de informatie en links in het oranje blok van UN1EK op deze pagina.

Voor al uw vragen over de plaatsing en/of de ouderbijdrage voor de peuterspeelzaal kunt u terecht bij de medewerkers van de afdeling klantenservice van UN1EK. Deze afdeling is iedere werkdag tussen 9.00 uur en 13.00 uur telefonisch te bereiken telefoonnummer 010 – 435 56 11 (keuze 1) of per e-mail: plaatsing@un1ek.nl

Informatie van UN1EK

Spelen is leren! Als uw kind bij UN1EK op de peuteropvang zit, geniet het van het beste van twee werelden: leren en plezier maken. Dat komt omdat wij op onze locaties werken met een erkend programma Voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Onze pedagogisch medewerkers volgen en begeleiden uw peuter in zijn of haar ontwikkelingen en organiseren activiteiten die passen bij verschillende thema’s. Er is een herkenbaar dagritme, maar geen dag is hetzelfde.

Meer informatie

Opvangpakketten en tarieven
Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)
VVE Indicatie
Alles over het Ouderportaal
Wat is een UN1EK Kindcentrum?