Ouderportaal

Onderwijs

Onderwijs


Leerpleinen

Een van onze uitgangspunten is dat we veel aandacht besteden aan inclusief onderwijs. Wij vinden dat ieder kind een kans moet krijgen op een ‘gewone’ basisschool. Dat betekent dat we te maken hebben met verschillende leerniveaus. In een klassikale setting is het soms lastig om leerlingen op hun eigen manier en in hun eigen tempo te laten werken. Vanuit de huidige werkwijze met combinatiegroepen, werken we toe naar vier leerpleinen waar een team van pedagogisch medewerkers en leerkrachten de kinderen begeleidt: een voor de leeftijdsgroep van 0 tot 6 en verder voor de groepen 3/4, 5/6 en 7/8.


Werkwijze combinatiegroepen

Kinderen die in een combinatiegroep zitten, leren omgaan met ‘uitgestelde aandacht’ van de leerkracht. Soms krijgt het ene deel van de groep uitleg en moet de andere helft zelfstandig werken, dan weer zijn de rollen omgedraaid. Bij nieuwe combinatiegroepen besteedt de leerkracht aan het begin van het schooljaar veel aandacht aan deze werkwijze, waardoor kinderen hiermee al snel vertrouwd raken. Natuurlijk worden de twee helften van een combinatiegroep niet voortdurend opgesplitst. Er zijn ook veel klassikale lessen, waarbij alle kinderen hetzelfde doen. Dat geldt in elk geval voor alle zaak- en creatieve vakken bij IPC.

Sociale ontwikkeling

Het leeftijdsverschil van de kinderen in de groep heeft vaak een positieve invloed op de (sociale) ontwikkeling van kinderen. Jongere kinderen leren van de oudere kinderen, de oudere kinderen leren veel van het helpen van jongere kinderen. Bovendien leren kinderen in combinatiegroepen over het algemeen erg goed zelfstandig en geconcentreerd werken. Combinatiegroepen kunnen ook een voordeel zijn voor kinderen die in één of meer vakken achterlopen of juist vooruit zijn. Ze kunnen gemakkelijker aanschuiven bij de instructie van het andere deel van de groep. Zwakke leerlingen uit de hoogste groep krijgen meer uitleg en herhaling, terwijl goede leerlingen uit de laagste groep in aanraking komen met meer uitdagende lesstof.

Informatie van UN1EK

Onze kindcentra werken allemaal vanuit de missie en visie van UN1EK, maar geven hun eigen invulling aan het onderwijsprogramma. Ieder kindcentrum heeft een 'couleur locale', een eigen profiel en aanpak. Zo werken zij met eigen thema's, hebben zij ieder op hun eigen manier aandacht voor de ontwikkeling van de kinderen, werken zij met verschillende (vernieuwende) onderwijssystemen en is er ruimte voor verdieping en verbreding. 

Meer informatie

Wat is een UN1EK Kindcentrum?
Was is de missie en visie van UN1EK?
Hoe bewaakt UN1EK de kwaliteit?