Ouderportaal

Gymnastiek

Gymnastiek

Gymnastiek wordt door een vakleerkracht gegeven. De lessen voor de groepen 3 t/m 8 vinden plaats in de Erasmushal, bij mooi weer kunnen de lessen ook op het schoolplein gegeven worden. De groepen 1-2 sporten in het speellokaal of buiten. Wilt u voor passende sportkleding zorgen?

De Koningsspelen worden ieder jaar als sportdag met de hele school uitgevoerd. Ook de peuteropvang doet hier aan mee.

Schoolsport
De leerlingen kunnen zich jaarlijks inschrijven om deel te nemen aan allerlei Vlaardingse sporttoernooien. Zodra de speeldagen bekend zijn inventariseren we hoeveel kinderen er mee willen doen. We stellen het aantal teams vast. Elk team krijgt een leerkracht of ouder/verzorger als begeleider. Op het sportveld is deze begeleider verantwoordelijk. Ouders/verzorgers zijn verantwoordelijk voor het vervoer van en naar het sportveld.