Ouderportaal

Integraal aanbod

Integraal aanbod

Integraal aanbod

IKC De Schakel geeft intensieve samenwerkingen met partners van buiten het IKC, zoals gezins- en zorgspecialisten, maar ook op het gebied van sportieve en creatieve ontwikkeling. 

Gezinsspecialist

Een van de medewerkers van Minters is 1,5 dagdeel per week op school aanwezig. Zij is als schoolmaatschappelijk werker de link naar het Wijkteam. Op het moment dat er ondersteuning nodig is voor een kind of gezin dat valt buiten het vaste aanbod van de school kan zij betrokken worden. Zij kan meedenken, adviseren en gesprekken voeren met ouders en/of kind. Dit is altijd op basis van een hulpvraag en met toestemming van ouders. 

Meer weten

Stichting Aanzet

Stichting Aanzet is op verschillende manieren betrokken bij ons IKC. Zij bieden een aanbod voor onze ouders aan zoals:

  • Lift je leven
  • Ik en mijn kind
  • Lessen Nederlandse taal

Meer weten

Vlaardingen in Beweging

We werken met Vlaardingen in Beweging samen als het gaat om sporttoernooien en clinics buiten schooltijd. We houden contact met onze buurtsportcoach en doen met onze school mee aan verschillende sporttoernooien. We informeren ouders en kinderen over de clinics die bij de verschillende verenigingen gegeven worden. 

Meer weten