Ouderportaal

Schooltijden

Schooltijden

De openingstijden van de basisschool zijn voor groep 1 t/m 8:
08.45 uur – 14.15 uur

Tussen de middag eten we met de kinderen in de groepen. 

Te laat komen
De school begint om 8.45 uur. Te laat komen is niet leuk voor uw kind en storend voor de groep. Iedere maand worden de absentielijsten door de directie gecontroleerd. Wij zien erop toe dat iedereen op tijd is en de lessen op tijd beginnen. Kinderen die te laat zijn worden daar op aangesproken. Bij veelvuldig te laat komen worden de ouders uitgenodigd voor een gesprek op school, zo nodig wordt de leerplichtambtenaar van de gemeente ingelicht.