Ouderportaal

Leerplein groep 5-6

Leerplein groep 5-6

Groep 5
In leerjaar 5 wordt doorgewerkt op de basis die in leerjaar 4 is gelegd. Op rekengebied wordt toegewerkt naar de beheersing van de sommen tot 100. Verschillende vormen van tafelsommen, eenvoudige delingen en een verkenning van sommen tot 10.000 komen aan de orde. Er wordt aandacht besteed aan spelling, taal en woordenschat. Begrijpend lezen en rekenen worden steeds belangrijker. De kinderen gaan vanaf groep 5 meer met de computer werken.

Groep 6
In leerjaar 6 gaat het rekeninzicht een steeds belangrijker rol spelen. Kinderen moeten op een handige manier de oplossing weten te vinden. Natuurlijk wordt er ook veel aandacht besteed aan het hoofdrekenen en het cijferen. Nieuw in deze groep is het werken met breuken. Het taalonderwijs bevat allerlei verschillende onderdelen, zoals spreek- en luisteroefeningen, de spelling van werkwoorden en het maken van verhalen en gedichten. Woordenschat blijft een belangrijke plaats innemen.