Ouderportaal

Leerplein groep 7-8

Leerplein groep 7-8

Groep 7
De kinderen krijgen meer huiswerk en worden steeds meer op hun eigen verantwoordelijkheid aangesproken. Eens per week kijken de kinderen gezamenlijk naar het School-TV weekjournaal om zich een breder beeld te vormen van de wereld. De rest van de vakken die aangeboden worden zijn dezelfde als in andere groepen. 

Groep 8
In de eerste helft van het schooljaar wordt hard gewerkt tijdens het rekenen, de taallessen en de andere vakken. Halverwege het schooljaar breekt een spannende tijd aan. We gaan dan samen met u en uw kind bekijken welke vorm van voortgezet onderwijs het meest geschikt is. De resultaten uit voorgaande jaren zijn naast de werkhouding en taakaanpak van uw kind bepalend voor het advies dat de leerkracht in februari zal geven. In februari volgt dan de Doorstroomtoets voor basisonderwijs. Het is mogelijk dat na de uitslag van de Doorstroomtoets het advies wordt aangepast. Dit kan alleen als de uitslag van de Doorstroomtoets hoger is dan het advies van de school. Er wordt dus niet naar beneden bijgesteld. Indien nodig zal de leerkracht u helpen met het zoeken naar een geschikte school voor uw kind. Na deze spannende periode moet er nog hard gewerkt worden. De gewone leerstof blijft centraal staan. Samenwerken is in leerjaar 8 al heel normaal, dit doen ze dan ook graag. Verder gaan de kinderen een week op kamp en vanaf mei wordt er gewerkt aan het afscheid van de groepen 8 waarvoor alle ouders en het team van de school zijn uitgenodigd.