Ouderportaal

Klanten en meldcode

Klanten en meldcode

Het doel van alle medewerkers van IKC De Schakel is om het onderwijs en de opvang voor kinderen naar volle tevredenheid van ouders en kinderen in te richten. Het kan echter voorkomen dat u niet tevreden bent over de gang van zaken in het kindcentrum. UN1EK heeft een klachtenreglement.

Meldcode
Alle medewerkers die werkzaam zijn binnen kinderopvang en onderwijs hebben een wettelijke meldplicht, wanneer zij het vermoeden of de wetenschap hebben dat een ouder of collega zich schuldig heeft gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag jegens kinderen. Meer informatie over de Meldcode is te lezen op de website van de Rijksoverheid.