Ouderportaal

Gezinsspecialist

Gezinsspecialist

Heeft u vragen over de opvoeding, de ontwikkeling of het gedrag van uw kind? Zoekt u advies, hulp of ondersteuning? Hiervoor kunt u terecht bij gezinsspecialist van Minters. De gezinsspecialist wil kinderen en hun ouders de juiste hulp en begeleiding bieden als er zorgen zijn over het gedrag of de ontwikkeling van het kind. Samen met u en de leerkrachten van school of de pedagogisch medewerkers van de peuterspeelzaal kijken we wat er precies aan de hand is. De gezinsspecialist kan dan adviezen geven, zelf hulp bieden of als het nodig is begeleiden naar specialistische hulp. U kunt ook de hulp van de gezinsspecialist inroepen als het thuis even niet zo lekker loopt, om welke reden dan ook. Dat kan te maken met de opvoeding: een dwarse peuter, een kind dat gepest wordt of niet naar school wil, maar ook met stress als gevolg van de omstandigheden waar u en uw gezin mee te maken hebben. Voor ouder(s), verzorger(s) zijn er geen kosten verbonden aan de hulp van de gezinsspecialist.

Privacy
De gezinsspecialist gaat vertrouwelijk met uw gegevens om. Er wordt alleen informatie gedeeld met school, de peuterspeelzaal of anderen, na uw toestemming.

Aanmelden
U kunt een afspraak met de gezinsspecialist maken via de zorgcoördinator of de leerkracht van uw kind.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de directeur.