Ouderportaal

Leerling-volgsysteem

Leerling-volgsysteem

Heel kort gezegd is het leerlingvolgsysteem een manier om het gedrag, de werkhouding en de leerprestaties van kinderen van groep 1 t/m 8 op de vakgebieden rekenen, taal, spelling en lezen regelmatig te toetsen en in kaart te brengen. In de groepen doen we dit op de volgende manier: twee keer per jaar worden de  kinderen op de hierboven genoemde vakgebieden getoetst. De toetsen die we hiervoor gebruiken zijn de CITO-toetsen. De CITO-toetsen zijn methodeonafhankelijke toetsen. Het voordeel van deze toetsen is dat ze door het hele land afgenomen worden. Op deze manier kunnen we de prestaties van onze leerlingen vergelijken met die van andere scholen uit het land.

Voor het volgen van de sociaal emotionele ontwikkeling wordt dit schooljaar ZIEN-vragenlijst ingevoerd. In deze lijst worden vragen gesteld die betrekking hebben op de sociaal emotionele ontwikkeling van het kind. Deze lijst wordt door de leerkracht ingevuld. Daarnaast vullen de oudere leerlingen een eigen vragenlijst in. Op deze manier krijgen we een goed beeld van het welbevinden van de kinderen. Niet de leeftijd maar de ontwikkeling van een kind is doorslaggevend bij het plaatsen in een groep. Daarom wordt er elk jaar weer kritisch gekeken naar ‘het laten zitten’ of ‘een groep overslaan’ van kinderen. Uiteraard wordt dit zo vroeg mogelijk (rond het tweede rapport) met de ouders besproken.