Ouderportaal

Passend onderwijs

Passend onderwijs

Alle kinderen hebben recht op goed onderwijs, ook de kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Volgens de Wet op Passend onderwijs moeten zoveel mogelijk kinderen naar een ‘gewone’ basisschool in de buurt kunnen gaan. Zo hebben kinderen de beste kansen op een vervolgopleiding en meedoen in de samenleving.

Zorgplicht
Scholen hebben een ‘zorgplicht’. Dat betekent dat scholen elk kind een passende onderwijsplek moeten bieden. Dat gebeurt op de school waar het kind wordt aangemeld, eventueel met extra ondersteuning, of op een andere basisschool of een school voor speciaal onderwijs. Dat gebeurt natuurlijk in nauw overleg met de ouders. Scholen in de regio werken heel goed samen. De extra ondersteuning die kinderen nodig hebben, wordt rechtstreeks door de samenwerkende scholen georganiseerd. Elke school en elk kindcentrum heeft een ‘ondersteuningsprofiel’, waarin de mogelijkheden staan beschreven. Bij de aanmelding van nieuwe kinderen stellen we samen met ouders de onderwijsbehoefte van het kind vast en bekijken we of wij dat op ons IKC kunnen realiseren. Uiteraard staat het belang van de kinderen en hun ontwikkeling hier voorop!

Onderwijs dat past
Kinderen die het echt nodig hebben kunnen naar het speciaal onderwijs. Mocht ons IKC geen passend onderwijs kunnen bieden dan zoeken samen met ‘Onderwijs dat past’ naar een passende plek binnen ons samenwerkingsverband. Ons volledige ondersteuningsprofiel is op verzoek in te zien op school.