Ouderportaal

Logopedie en CJG

Logopedie en CJG

Logopedie
Als er door de leerkracht op het gebied van spraak of motoriek een vertraagde ontwikkeling geconstateerd wordt, dan zal deze met u contact opnemen om te bespreken of uw kind baat heeft bij logopedie. U kunt zich natuurlijk ook zelf tot uw huisarts wenden voor een verwijskaart voor logopedie. Wij werken op school samen met praktijk Peter Heldrop.

Jeugdgezondheidszorg (CJG)

Groep 2: meten en wegen, ogen en orentest
Wanneer uw kind in groep 2 zit, ontvangt u een uitnodiging om samen met uw kind langs te komen bij het CJG. Tijdens deze afspraak wordt uw kind gemeten en gewogen en onderzoekt  het CJG de motoriek. Daarnaast nemen ze een ogen- en orentest af. Naast deze lichamelijke onderzoeken gaat de jeugdarts of jeugdverpleegkundige met u in gesprek over vragen die u heeft. Deze vragen kunnen gaan over de opvoeding, thuissituatie of gezondheid van uw kind. Bij de uitnodiging ontvangt u twee vragenlijsten om in te vullen. Deze worden gebruikt tijdens het gesprek. Met uw toestemming worden de resultaten van deze afspraak met de leerkracht besproken, omdat we nauw met de school samenwerken en zij uw kind dagelijks zien.

9 jaar: vaccinaties
In het jaar dat uw kind 9 jaar wordt, krijgt uw kind twee vaccinaties: de DTP prik tegen difterie, tetanus en polio en de BMR prik tegen bof, mazelen en rode hond. U ontvangt van te voren een uitnodiging om met uw kind te komen.

Groep 7: meten, wegen en meer
In groep 7 krijgt uw kind nogmaals een uitnodiging om ge worden gewogen en gemeten. U kunt hier als ouder ook bij aanwezig zijn en eventueel andere vragen aan de jeugdverpleegkundige voorleggen. U kunt hier bij denken aan vragen over internetgebruik, gameverslaving, gebruik van genotsmiddelen, pubertijd, weerbaarheid, thuissituatie en dergelijke.

In IKC De Schakel organiseert de jeugdverpleegkundige iedere maand een inloopspreekuur voor ouders, kinderen en leerkrachten. U kunt hier terecht met vragen over de ontwikkeling van uw kind.